Gaia Survey

Gaia Survey utför geotekniska fältundersökningar. Vi erbjuder sondering och provtagning på land och till sjöss. Våra kundrelationer bygger på förtroende, kontinuitet och kvalitet! Vi har i dagsläget två borrekipage och förfogar över all nödvändig utrusning. Vi arbetar främst i Mälardalen.

Tjänster

Gaia Survey utför i första hand geotekniska fältundersökningar. Vi utför även miljöteknisk markundersökning, hydrogeologiska undersökningar och mätteknik (utsättning/inmätning).

Geoteknisk fältundersökning

Vi arbetar med samtliga sonderings och provtagningsmetoder enligt SGF standard. Våra kundrelationer bygger på ett ömsesidigt förtroende, där vi skapar kontinuitet genom kvalitet. Vi har ett nära samarbete med uppdragsledaren och försöker alltid skapa förståelse för syftet med undersökningen. Gaia Survey är delaktigt i fältuppdraget från tidsbudgetering och startmöte till utförande och leverans. Vi har daglig kontakt med uppdragsledaren under fältundersökningen för att styra arbetet rätt enligt överenskommen tidplan. Vi levererar fältrapport och redigerade borrdata i Geosuite-format inom en vecka från utförd undersökning

Miljöteknisk markundersökning och hydrogeologi

Idag omfattar ca 20% av våra uppdrag miljöteknik eller hydrogeologi. Vi utför miljöprovtagning med skruv och installerar 2” rör och PEH-rör med eller utan foderrör.

Mätteknik

Gaia Survey har modern mätutrustning (Leica GPS AS10). Vi utför utsättning/inmätning av undersökningspunkter.

Utrustning

Gaia Survey arbetar enligt bestämda kvalitetsrutiner. Vi har två moderna borrvagnar av typen Geotech 504, som kan utföra samtliga typer av sondering och provtagning. Vi har dessutom all nödvändig utrustning såsom hejare, CPT, vinginstrument, kompressor, pumpar, elverk med mera. Alla maskiner och fordon uppfyller gällande miljökrav. Maskiner och mätutrustning kalibreras årligen. Borriggarna transporteras med dragbil och släp.
Klicka här för att se förteckning och specifikationer över borrvagnar, fordon och mätutrustning.

Priser

För att förenkla budgetering och fakturering har vi valt att fakturera allt fältjobb till ett fast dagspris. I priset ingår allt: etablering/transport, borrvagn, personal och kringutrustning.
Klicka här för att se prislista och villkor samt kostnad för förbrukningsmaterial.
Klicka här för att se prislista och villkor samt kostnad för förbrukningsmaterial med enkelbemanning.

Referenser

Huvuddelen av våra uppdrag kommer från en handfull återkommande kunder. Hos var och en av dessa kunder jobbar vi med flera olika geotekniker. Våra kunder har god kännedom om de tjänster som Gaia Survey tillhandahåller. Kunderna vet vad de beställer, vilket underlag som behövs inför en fältundersökning och vad Gaia levererar. Detta gör det lätt att planera, lätt att jobba och lätt att ha en bra relation. Gaia Survey är ett litet företag, vi satsar på kvalitet framför kvantitet. Vi värnar mycket om våra kunder och sätter en ära i att alltid göra vårt bästa. Är det något som inte är till belåtenhet så fixar vi det, det är inte konstigare än så!
Klicka här för att se ett urval av våra referenser.

Vi på Gaia Survey

Ian Gotthard
Ägare & Fältgeotekniker
Ian@gaiasurvey.se
+46 708 55 25 50
Diego Velez
Fältgeotekniker
Diego@gaiasurvey.se
+46 70 551 89 55
Johan Nathorst-Böös
Fältgeotekniker
Johan@gaiasurvey.se
+46 70 964 97 82
Allan Jamal
Fältgeotekniker
Allan@gaiasurvey.se
+46 73 695 37 87
Juan Velez
Fältgeotekniker
juan-david@gaiasurvey.se
+46 70 550 44 90
Jorge Zapata
Fältgeotekniker
jorge@gaiasurvey.se
+46 70 550 71 71

Kontakt

Fakturauppgifter:
Jägarvägen 3
131 33 Nacka
Org nr: 559026-6945
Följ oss på Instagram
Åter till ytan